برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1069)

4-4جمع بندی ……………………………………………………………………. 107 فصل پنجم : نتیجه گیری5-1 مقدمه…………………………………………………………………………… 109 5-2 بررسی پرسش ها و محک فرضیه های پژوهش……………………1095-3دستاوردهای فرعی پژوهش………………………………………………. 1105-4 کاربردهای تحقیق………………………………………………………….. 111 5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………. 112 فهرست منابع Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1068)

3-1.Les différences entre la méthode de la grammaire traditionnelle et la méthode de la grammaire communicative ………………………………………………….733-1-1. Les méthodes …………………………………………………….………..743-1-1-1. La méthode Traditionnelle ………………………………………………76 سایت منبع 3-1-1-2. La méthode naturelle ……………………………………………..……..783-1-1-3. La méthode grammaire-traduction ……………………………….…….783-1-1-4. Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1067)

II-1-2 Composés exocentriques………………………………………….p.47III- la composition populaire (les éléments français)……………………p.47IV- Locution adverbiales, prépositives ou conjonctive ; les adverbes composés……………………………………………………………….…..p.52V- La composition savante (les éléments étrangers)……………………p.53V.1. Les éléments latins……………………………………………………p.53V.2. Les éléments grecs……………………………………………………p.54V.3. Les formations mixtes……………………………………………….p.54V.4. Autres langues Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1065)

1-2.Statement of the Problem……………………….…………………51-3.Research Questions…………………………….………………….71-4.Significance of the Study……………………………………….…61-5.Definition of the Key terms………………………………………..91-6.Limitations and Delimitations…………………………………………..10Chapter Two (II) Review of the Literature 12- 54 2-1.Overview………………………………………………………..13 2-2.What is discourse? ………………….…………….……………..162-3.What is Critical Discourse Analysis? …………………..………202-4. How ‘CDA Group’ Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1064)

1.0. Introduction …………………………………….…………………….…….….….… 11.1. Theoretical Framework …..………………………..……………….…….……….… 31.2. Statement of the Problem …………………………………………….….………..… 61.3. Significance of the Study ……………………………………………..…………..… 71.4. Purpose of the Study ………………………………….……..…………..……….…. 91.5. Research Questions …….…………………….………………………………….… 101.6. Hypotheses of the Study ……………….………………………………….…….…. Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1062)

Apprentissage par explication43Apprentissage par répétition43Apprentissage combiné43Apprentissage par immersion43Enquête sur les acquis fondamentaux44Recherches, applications et usages44Autres dimensions de l’apprentissage45Besoin d’enseignement des langues46Histoire de l’enseignement des langues étrangères46Antiquité à la période médiévale4618ème siècle4719ème au 20ème siècle47Chapitre II :51Education Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1060)

2.1.3 Interkulturalität und ihr Bezug zur deutsch-türkische Literatur23 2.1.4 Kulturelle Identität24 2.1.5 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Türkische Autoren und ihre Zusammenhang mit Interkulturalität25 2.1.5.1 Sprachen und Denken Verschiedenheit253.Zu der Autorin Emine Sevgi Özdamar29 3.1 Biographie29 3.2 Ozdamars Schaffens32 3.2.1 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (4375)

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام دانشکده: علوم اجتماعي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (4374)

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام دانشکده: علوم اجتماعي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين Read more…